Szolgáltatások

Konzultáció, jogi tanácsadás

Jogi képviselet ellátása peres eljárásokban

 • Házassági bontóper, gyermektartásdíj, gyermekelhelyezési ügyek, kapcsolattartás szabályozása
 • Hagyatéki eljárás, hagyatéki per
 • Közös tulajdon megszüntetése iránti per
 • Kártérítési eljárás
 • Orvosi műhiba perek

Jogi képviselet ellátása peren kívüli ügyekben

 • Ügyvédi fizetési felszólítás elkészítése
 • Jogi képviselet fizetési meghagyásos eljárásban
 • Jogi képviselet végrehajtási eljárásban
   

Jogi képviselet közigazgatási/ hatósági ügyekben

Okiratszerkesztés

 • Adásvételi szerződés
 • Ajándékozási szerződés
 • Megbízási szerződés
 • Bérleti szerződés
 • Végrendelet
 • Öröklési szerződés
    

Cégalapítás, változásbejegyzés, cég adásvétel

Védelem büntetőeljárásban

Cégek, vállalatok részére jogtanácsosi feladatkörök ellátása